author Image

Rosjanie triumfują w Ałmatach: wrócili, zobaczyli, zwyciężyli…