Przed II wojną światową na Rudzkiej Górze istniała pierwsza skocznia narciarska. W 1927 roku pojawiła się nawet wzmianka prasowa na jej temat. Znajdowała się ona w granicach Rudy Pabianickiej, która w późniejszym czasie została włączona do Łodzi.

Marzenia o nowym obiekcie

W latach 50. i 60. pojawiły się pierwsze sugestie dotyczące budowy nowej skoczni na Rudzkiej Górze. Jarosław Nieciecki, dziennikarz „Dziennika Łódzkiego” pochodzący z Wilna, był gorącym orędownikiem powstania takiego obiektu. W 1969 roku, na podstawie projektu inżyniera Edmunda Borońskiego, rozpoczęto budowę skoczni o punkcie K usytuowanym na 15 metrze.

Realizacja projektu i pierwsze lata użytkowania

Po otrzymaniu licencji Polskiego Związku Narciarskiego w grudniu 1969 roku, skocznia stała się oficjalnie członkiem rodziny narciarskich obiektów. Maksymalna bezpieczna odległość wynosiła 18 metrów, a planowano również dalsze inwestycje, takie jak budowa wyciągu i pokrycie zeskoku igelitem. Niestety, te projekty nigdy nie zostały zrealizowane. Skocznia była używana głównie w sposób amatorski i miała pewne wady konstrukcyjne, z krótkim wybiegiem ograniczonym płotem.

Niezrealizowane plany rozwoju

Przez ponad 30 lat skocznia popadała w ruinę. Pomimo planów dotyczących budowy wyciągu i pokrycia zeskoku igelitem do 1975 roku, żadna z tych inwestycji nie doszła do skutku. W rezultacie obiekt pozostawał nieużywany, a jego stan pogarszał się z każdym rokiem.

Upadek i odrodzenie skoczni

W 2009 roku młodzież z okolic Łodzi postanowiła przywrócić skocznię narciarską na Rudzkiej Górze do stanu używalności. Grupa entuzjastów, która przyjęła nazwę Łódź Ski Team, podjęła się trudnego zadania renowacji obiektu. Przez wiele lat skocznia popadała w ruinę, ale determinacja i pasja młodych sportowców doprowadziły do jej odbudowy.

Łódź Ski Team i organizacja zawodów

Łódź Ski Team nie tylko przywróciła skocznię narciarską do życia, ale również zbudowała mniejszą skocznię o punkcie K równym 5 metrom, nazwaną „Jabłonką”. W 2010 roku zorganizowali oni mistrzostwa Polski Centralnej amatorów na Rudzkiej Górze, które prawdopodobnie były pierwszymi zawodami w skokach narciarskich w powojennej historii miasta. Sukces imprezy pozwolił na jej powtórzenie w 2013 roku, a w 2016 roku odbyły się tam mistrzostwa Łodzi.

Licencja PZN dla skoczków z Łodzi

Kilku skoczków Łódź Ski Team, którzy rozpoczynali swoją przygodę ze skokami na Rudzkiej Górze, otrzymało licencję Polskiego Związku Narciarskiego. W kwietniu 2016 roku rywalizowali nawet o letnie mistrzostwo Łodzi na skoczni w Wiśle-Centrum, a nagrody wręczał im prezes PZN, Apoloniusz Tajner.

Dzięki pasji i determinacji młodzieży z Łodzi, skocznia narciarska na Rudzkiej Górze odzyskała swoje miejsce w historii sportu w tym regionie. Obiekt, który przez wiele lat popadał w ruinę, teraz tętni życiem dzięki organizowanym zawodom i aktywności sportowej. Łódź Ski Team stał się symbolem lokalnego zapału i miłości do skoków narciarskich, a ich sukcesy stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń młodych sportowców.

Oceń skocznię - napisz recenzję

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

image